Arbetet är i full gång. Alla artiklar är skrivna och bilderna i hamn. Nu jobbar Erika (Alsin Design) för fullt med att få ihop layout och design till tidningen RenEffekt – om energieffektivisering av byggnader i Västra Götaland, med fokus på renovering av miljonprogramsområdena från 1960-70-talen.

Uppdraget har vi fått genom att vinna ett anbud från Västra Götalandsregionen. Baxna står för projektledning och har även skrivit några av artiklarna i tidningen.

På bilden syns fotograf Andreas Olsson tillsammans med Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto, uppe på ett av solhustaken i Gårdsten. Under en intressant och inspirerande eftermiddag fick vi höra om det fantastiska arbete som gjorts för att lyfta Gårdsten. Reportaget kommer att finnas i ReEffekt som distribueras v.45 till berörda kommuner, forskare, företag och organisationer inom energieffektivt byggande.

Share:


About the AuthorPremium WordPress Themes